Ανακαίνιση εξωτερικού χώρου με πισίνα

στις

Αυτός ο εξωτερικός χώρος χρειαζόταν ανακαίνιση διότι η ανερχόμενη υγρασία από το έδαφος αλλά και το νερό με το χλώριο από την πισίνα είχαν καταστρέψει περιμετρικά όλο το τοιχίο περίφραξης.

Ο σοβάς είχε φουσκώσει  με αποτέλεσμα να αποκολλάται σε κάποια σημεία και το χρώμα ξεφλούδιζε παντού. Η δυσκολία εδώ, εκτός από την καταπολέμηση της υγρασίας, ήταν πως σε κάποια σημεία το πέρασμα ανάμεσα στην πισίνα και τον τοίχο ήταν πολύ στενό, και οι εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής των μπάζων, έπρεπε να γίνουν με μεγάλη προσοχή ώστε να μην πέσει τίποτε μέσα στην πισίνα, γεγονός που θα προκαλούσε ζημιά στα φίλτρα.

Ο τοίχος καθαρίστηκε πολύ καλά. Απομακρύνθηκαν όλα τα σαθρά κομμάτια και οι φλούδες από το παλιό χρώμα, και στη συνέχεια πλύθηκε πολλές φορές με ειδικό υγρό που εξουδετερώνει τα άλατα από την ανερχόμενη υγρασία, ώστε να μην δημιουργήσουν νέο πρόβλημα, τα κενά του σοβά επισκευάστηκαν και όλη η επιφάνεια ασταρώθηκε. Σε κάθε στάδιο των εργασιών, ο χώρος σκουπιζόταν σχολαστικά για να μην παρασυρθούν τα σκουπίδια από τον αέρα μέσα στην πισίνα.

Ο χώρος καθαρός και ο τοίχος επισκευασμένος:

Οι ιδιοκτήτες ήθελαν κάτι που να δώσει χρώμα και να κάνει τον χώρο πιο ιδιαίτερο. Καταλήξαμε σε μια τοιχογραφία με θέμα θάλασσα και πέτρα.

Το έργο θα είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες και έντονος ήλιος το καλοκαίρι, χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και παγετοί το χειμώνα, αλλά και στο χλώριο από το νερό της πισίνας. Έτσι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι εξειδικευμένα, για να εξασφαλίσουν ότι το έργο θα παραμείνει ανέπαφο για τουλάχιστον 30 χρόνια. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι al secco τοιχογραφία, αλλά δουλεμένη με τρόπο που να δείχνει al fresco.